1e paal kadevila!

De kavelaars slaan symbolische de eerste paal als start van dit bijzondere project.